Kuriosa ........


I telefonkatalogen söker du efter personer på deras förnamn.

Fågellivet på Island är av stor betydelse. Island är Europas viktigaste häckningsområde och även en viktig rastplast för flyttfåglar. Lunnefåglarna trivs vid de branta klipporna på kusterna. 

Hästarna kom till Island på 800 talet då folk började bosätta sig på Island. Idag får en häst som lämnat Island aldrig komma tillbaka.

Klimatet är milt tack vare Golfströmmen , som lägst mellan -10 och -15 och som varmast mellan +23 och +24.5 grader

Island uppkom i sprickan mellan två kontinentalsocklar till en följd av vulkanutbrott och ligger precis där de två socklarna möts.

Fiske och turism är de största näringarna, turismen ökar stadigt för varje år.

På flera ställen ligger det heta vattnet nära jordens yta och bildar heta källor med upp till 70C°, det finns ca 800 heta källor på Island

När Island började att bebos på 800 talet fanns polarräven redan där . Polarräven som också kallas för fjällräv ställer till med stora skador i fårhjordarna och är mindre populära bland bönderna. Råttor och möss följde med människan till Island.  På 1700 talet tog man in renar från Norge och deras avkommor vandrar omkring på höglandet på östra Island. Det finns också minkar i naturen, dessa är avkommor till rymlingar när man började med minkodlingar på 1930 talet. Minkarna är stora fiender för såväl insjöfisken som fåglar.

I vattnen runt Island simmar 17 olika arter av val och flera olika sälarter.

Vigðís Finnbogadóttir var världens första kvinnliga valda president och ledde landet i 16 år.

Islands jordmån hör till världens mest vulkaniska och ett vulkanutbrott beräknas äga rum i genomsnitt var femte år.

Island ligger i Norra Atlanten och har en yta på 103 000 kvm,  bara 1% av ytan är odlad mark. Närmsta granne är Grönland och till Norge är det 970 km. På Islands yta bor det 320 000 invånare (1 jan 2013) och mer än en tredjedel bor  i och runt Reykjavik.