Steinbjörn tryggvason


Steinbjörn Tryggvason är eldsjälen bakom Steinbjörns hästturer på Island, läs mer om honom under fliken Steinbjörn

Eva-lena lohi

Eva-Lena arbetar och rider med under hästturerna samt tar hand om administrationen. Hon är också Steinbjörns sambo.  Eva-Lena talar förutom svenska också isländska och engelska. Till nöds så förstår hon lite tyska och lite finska

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Anders